Live online Zwangerschapsyoga - Prenatal yoga

Vansi trust, peace and 2.jpg

For English scroll down

 

GRATIS EN ONLINE MINDFUL MOM MOMENT!

Voor alle aanstaande mama's die behoefte hebben aan uitleg, ondersteuning, vragen en/of begeleiding,

geven wij eens per maand het gratis Mindful Mom Moment! 

Aanmelden via het rooster

 

KIJK HIER VOOR EXTRA ONLINE VIDEO YOGA & INFO LESSEN 

 

Wanneer je behoefte hebt aan fijne, ontspannen en informatieve zwangerschapsyoga lessen of workshops in je eigen omgeving, meld je dan aan. Wij bieden live online lessen en workshops aan, voor als je liever thuis blijft, op vakantie bent of in het buitenland woont. De online lessen zijn te volgen het gehele jaar door, overal ter wereld en tegelijkertijd in contact met andere zwangere.

 

Hoe werken de live online Zwangerschapsyoga lessen & Workshops

 • Meld je aan voor de online les via het rooster of de Eversport app.
 • Inschrijven kan via je membership, een losse les of een proefles.
 • Voor de live online lessen en workshops gebruiken wij Zoom als streamprovider, om onze activiteiten live online te streamen. Download daarvoor deze app op je telefoon, tablet of laptop.
 • De link naar de livestream van de les/workshop zal 15 minuten voor aanvang beschikbaar zijn in je Eversport account onder "mijn boekingen". Als je klikt op "Nu naar de live stream", wordt je naar de juiste pagina geleidt en kun je de live online activiteit bijwonen. 
 • Je ontvangt uiterlijk 1 uur voorafgaand van de les/workshop een Zoom uitnodiging per mail met een eenmalig te gebruiken meeting ID en wachtwoord. Deze kun je vervolgens gebruiken in je Zoom app om de live les/workshop te starten.
 • Zorg dat je op tijd klaar zit met (opgeladen) telefoon, laptop of tablet, je yogamat en/of dekentje, kleding waarin je makkleijk kunt bewegen en water of thee.
 • Zo'n 10/5 minuten voor dat de les van start gaat, zal de docent online zijn. Er zal een korte toelichting volgen, voordat we beginnen met de les.
 • We beginnen op de aangegeven tijd met de les, dus zorg dat je online bent verbonden via Zoom.

................................................................................................................

Een goede conditie van lichaam & geest,

vormt de beste voorbereiding voor de bevalling en de tijd erna.

 

English

FREE AND ONLINE MINDFUL MOM MOMENT!

For all mothers-to-be who are in need for explanation, support, questions and/or guidance,

we provide the free Mindful Mom Moment consultation hour once a month.

Register via the schedule

 

CHECK HERE FOR OUR EXTRA ONLINE VIDEO & INFO CLASSES


If you are looking for pleasant, relaxing and informative prenatal yoga classes or workshops to follow in your own environment, then sign up. We offer live online classes and workshops, if you rather stay home, are on holiday or live abroad. The online classes can be followed throughout the year anywhere in the world and at the same time in contact with other pregnant women. 

 

How does the live stream yogaclasses and workshops works

 • Sign up for the online class in the schedule or the Eversport app
 • You can register through your membership, a singe class or a trial class.

 • For the live online classes and workshops, we use Zoom as streamprovider to stream our activities live online. Download this app on your phone, tablet or laptop.

 • The link to the live stream class/workshop will be available 15 minutes before the start in your Eversport account under "my bookings". If you click on "Now to the live stream", you will be taken to the correct page and you can attend the live online activity.

 • You will also receive at least 1 hour before the class starts by email a one-off Zoom meeting ID invitation with a password. You can use the meeting ID and password in your Zoom app to start the specific live class.

 • Make sure you are ready on time with (charged) phone, laptop or tablet, your yogamat and/or blanket, clothing in which you can move easily in and water or tea.
 • The teacher will be online about 10/5 minutes before the class starts. A short explanation will follow.
 • We start the class at the specified time, so make sure you are connected online via Zoom.

................................................................................................................

A good condition for body & mind,

is the best preparation for childbirth and the time after.

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg gratis & online 

Eens per maand

Mindful Mom Moment  

..........................................

Geef je op via het online rooster

voor dit gratis spreekuur 

Mindful Mom Moment.

Voor uitleg, ondersteuning,

vragen, begeleiding, enz.