Live online Zwangerschapsyoga - Prenatal yoga

Vansi trust, peace and 2.jpg

For English scroll down

 

Wanneer je in deze tijd behoefte hebt aan fijne, ontspannen en informatieve zwangerschapsyoga lessen of workshops in je eigen omgeving, meld je dan aan. Wij bieden live online lessen en workshops aan, als je liever thuis blijft, op vakantie bent of in het buitenland woont. De online lessen zijn te volgen het GEHELE JAAR DOOR, OVERAL TER WERELD en tegelijkertijd in contact met andere zwangere.

 

Hoe werken de live online Zwangerschapsyoga lessen & Workshops

 • Meld je aan voor de online les via het rooster of de Eversport app.
 • Inschrijven kan via een strip van je kaart, een losse les of een proefles.
 • De live online zwangerschapsyoga lessen en workshops worden via Zoom gegeven, deze app kun je downloaden op je telefoon, tablet of laptop.
 • Je ontvangt per mail uiterlijk 1 uur voorafgaand van de les een zoom uitnodiging met een eenmalig te gebruiken meeting ID en wachtwoord.
 • Dit wachtwoord kun je vervolgens gebruiken in je zoom app om de live les te starten.
 • Zorg dat je op tijd klaar zit met (opgeladen) telefoon, laptop of tablet, je yogamat en/of dekentje, kleding waarin je makkleijk kunt bewegen en water of thee.
 • Zo'n 5 minuten voor dat de les van start gaat, zal de docent online zijn. Er zal een korte toelichting volgen en er is ruimte voor vragen.
 • We beginnen op de aangegeven tijd met de les, dus zorg dat je online bent verbonden via zoom.
 • Na elke zoom les is de docent nog een 1/2 uur online voor vragen, nadere uitleg of om te delen.

................................................................................................................

Een goede conditie van lichaam & geest,

vormt de beste voorbereiding voor de bevalling en de tijd erna.

 

English

If you are looking for pleasant, relaxing and informative prenatal yoga classes or workshops to follow in your own environment, then sign up. We offer live online classes and workshops, if you rather stay home, are on holiday or live abroad. The online classes can be followed THROUGHOUT THE YEAR, ANYWHERE IN THE WORLD and at the same time in contact with other pregnant women. 

 

How does the live stream yogaclasses and workshops works

 • Sign up for the wednesday evening online class in the schedule or the Eversport app
 • You can register via a strip of your card, a singe lesson or a trial lesson.

 • The live online prenatal yoga classes or workshops are given via Zoom, you can download this app on your phone, tablet or laptop.
 • You will receive by mail at least 1 hour before the class a one-off zoom meeting ID invitation with a password.
 • You can use this password in your zoom app to start the specific live class.
 • Make sure you are ready on time with (charged) phone, laptop or tablet, your yogamat and/or blanket, clothing in which you can move easily in and water or tea.
 • The teacher will be online about 5 minutes before the class starts. A short explanation will follow and there is room for questions.
 • We start the class at the specified time, so make sure you are connected online via zoom.
 • After each zoom class the teacher is still 1/2 hour online for questions, extra explanation or for sharing.

................................................................................................................

A good condition for body & mind,

is the best preparation for childbirth and the time after.

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fijne, Ontspannen &

      Informatieve lessen,

    in je eigen Omgeving!

......................................................

 

             vragen?