Live online Zwangerschapsyoga - Prenatal yoga

Vansi trust, peace and 2.jpg

For English scroll down

 

GRATIS EN ONLINE MINDFUL MAMA SPREEKUUR!

Voor alle aanstaande mama's die behoefte hebben aan uitleg, ondersteuning, vragen en/of begeleiding,

geven wij eens per maand het gratis Mindful Mama spreekuur. 

Aanmelden via het rooster

 

Wanneer je behoefte hebt aan fijne, ontspannen en informatieve zwangerschapsyoga lessen of workshops in je eigen omgeving, meld je dan aan. Wij bieden live online lessen en workshops aan, voor als je liever thuis blijft, op vakantie bent of in het buitenland woont. De online lessen zijn te volgen het gehele jaar door, overal ter wereld en tegelijkertijd in contact met andere zwangere.

 

Hoe werken de live online Zwangerschapsyoga lessen & Workshops

 • Meld je aan voor de online les via het rooster of de Eversport app.
 • Inschrijven kan via een strip van je kaart, een losse les of een proefles.
 • De live online zwangerschapsyoga lessen en workshops worden via Zoom gegeven, deze app kun je downloaden op je telefoon, tablet of laptop.
 • Je ontvangt per mail uiterlijk 1 uur voorafgaand van de les een zoom uitnodiging met een eenmalig te gebruiken meeting ID en wachtwoord. Je kunt de inlog gegevens ook vinden bij de desbetreffende les of workshop in het eversport systeem.
 • De meeting ID en wachtwoord kun je vervolgens gebruiken in je zoom app om de live les te starten.
 • Zorg dat je op tijd klaar zit met (opgeladen) telefoon, laptop of tablet, je yogamat en/of dekentje, kleding waarin je makkleijk kunt bewegen en water of thee.
 • Zo'n 10/5 minuten voor dat de les van start gaat, zal de docent online zijn. Er zal een korte toelichting volgen, voordat we beginnen met de les.
 • We beginnen op de aangegeven tijd met de les, dus zorg dat je online bent verbonden via zoom.

................................................................................................................

Een goede conditie van lichaam & geest,

vormt de beste voorbereiding voor de bevalling en de tijd erna.

 

English

FREE AND ONLINE MINDFUL MAMA CONSULTATION HOUR!

For all mothers-to-be who are in need for explanation, support, questions and/or guidance,

we provide the free Mindful Mama consultation hour once a month.

Register via the schedule


If you are looking for pleasant, relaxing and informative prenatal yoga classes or workshops to follow in your own environment, then sign up. We offer live online classes and workshops, if you rather stay home, are on holiday or live abroad. The online classes can be followed throughout the year anywhere in the world and at the same time in contact with other pregnant women. 

 

How does the live stream yogaclasses and workshops works

 • Sign up for the online class in the schedule or the Eversport app
 • You can register via a strip of your card, a singe lesson or a trial lesson.

 • The live online prenatal yoga classes or workshops are given via Zoom, you can download this app on your phone, tablet or laptop.
 • You will receive by mail at least 1 hour before the class a one-off zoom meeting ID invitation with a password. You can also find the login details at the relevant class or workshop in the eversport system.
 • You can use the meeting ID and password in your zoom app to start the specific live class.
 • Make sure you are ready on time with (charged) phone, laptop or tablet, your yogamat and/or blanket, clothing in which you can move easily in and water or tea.
 • The teacher will be online about 10/5 minutes before the class starts. A short explanation will follow.
 • We start the class at the specified time, so make sure you are connected online via zoom.

................................................................................................................

A good condition for body & mind,

is the best preparation for childbirth and the time after.

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Volg nu gratis & online 

       eens per maand

Mindful Mama spreekuur  

..........................................

Geef je op via het online rooster

voor dit gratis bij te wonen 

Mindful Mama spreekuur.

Voor uitleg, ondersteuning,

vragen, begeleiding, enz.