Privacy Verklaring

Ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel van deze verordening is het beschermen van persoonsgegevens. Studio Vansi neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld zoals de wet aan ons voorschrijft. 
Dit betekent o.a. dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
  • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Over welke gegevens gaat het precies?
Doordat je bij ons bent ingeschreven worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?
Om contact met jou op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om je indien nodig te informeren over de vakanties, wijzigingen in ons aanbod of het afhandelen van jouw betaling.

Op grond van wet- of regelgeving kan studio Vansi verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een daarvoor bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet gedeeld met, of verkocht aan, anderen en niet gebruikt voor geautomatiseerde verwerkingen.

Zijn je gegevens goed beveiligd?
Studio Vansi neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat de gegevens van klanten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor ondernemers.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met: Studio Vansi

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast kun je altijd, indien nodig, contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.