Vergoeding

NEDERLANDS

Studio Vansi is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland, lid van Europese Yoga Unie en studio Vans heeft een AGB code en staan daarmee landelijk geregistreerd bij de zorgverzekeraars als zijnde erkende zorgaanbieder.

Hierdoor vergoeden veel ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk de gemaakte kosten voor deelname aan o.a. onze zwangerschaps-, mama & baby-, postnatale-, privé lessen, workshop, cursussen, coaching en doula.

Voor een vergoeding heb je doorgaans een aanvullende verzekering nodig. Per aanvullende verzekering is het verschillend wat en hoeveel je vergoedt krijgt. Het kan ook zijn dat je partner in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voor vragen over vergoeding kan je het beste rechtstreeks contact opnemen met je verzekeraar. Wanneer nodig kun je na de bijeenkomst een aangepaste factuur/bewijs van deelname krijgen waarop alle gegevens staan die nodig zijn voor de vergoeding.

Compensation

ENGLISH

Studio Vansi is affiliated with the Association of Yoga Teachers in the Netherlands, a member of the European Yoga Union and studio Vansi has an AGB code and is therefore national registered with the health insurers as a certify healthcare provider.

As a result, many health insurers reimburse all or part of the costs incurred for participation in the prenatal-, mom & baby-, postnatal-, private classes, workshop, courses, coaching and doula.

You usually need an additional insurance for reimbursement. It is different per supplementary insurance what and how much you will be reimbursed. Your partner may also be eligible for compensation.

For questions about reimbursement, it is best to contact your insurer directly. If necessary, you can receive an invoice/proof after participation, containing all the information needed for the reimbursement.

Dutch NL English EN