Vergoeding

NEDERLANDS

Studio Vansi is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland, lid van Europese Yoga Unie en wij hebben een AGB code en staan daarmee landelijk geregistreerd bij de zorgverzekeraars als zijnde zorgaanbieder.

Hierdoor vergoeden veel ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk de gemaakte kosten voor deelname aan de zwangerschaps-, mama & baby-, postnatale-, privé lessen workshop, cursussen en coaching.

Compensation

ENGLISH

Studio Vansi is affiliated with the Association of Yoga Teachers in the Netherlands, a member of the European Yoga Union and we have an AGB code and are therefore nationally registered with the health insurers as a healthcare provider.

As a result, many health insurers reimburse all or part of the costs incurred for participation in the pregnancy, mom & baby, postnatal, private lessons workshop, courses and coaching.