Birthlight

NEDERLANDS

Birthlight methode streeft naar een bevalling met zo min mogelijk medische interventies. De nadruk bij deze methode ligt op het fysieke en emotionele welbevinden van een zwangere vrouw, zodat zij haar bevalling in kalmte en met vertrouwen tegemoet ziet.

Het begrip ‘Mothering the Mother’, volgens Birthlight is een essentieel uitgangspunt om een zwangere vrouw voor te bereiden op het zorgen voor haar baby.

www.birthlight.com

 

 

 

 

 

 

Birthlight

ENGLISH

Birthlight method strives for a delivery with as few medical interventions as possible. The emphasis in this method is on a pregnant woman’s physical and emotional well-being, so that she can face her birth calmly and with confidence.

The concept ‘Mothering the Mother’, according to Birthlight, is an essential starting point for preparing a pregnant woman to take care of her baby.

www.birthlight.com