Bliss Baby yoga

NEDERLANDS

De kenmerkende Bliss Baby Yoga-filosofie en -methodologie combineert wetenschappelijke kennis van veilige oefeningen met een holistisch, spiritueel begrip voor een bevredigende leerervaring.

Geniet van een zachtere, meer vrouwelijke benadering van yoga, die de heilige essentie van Ahimsa (compassie voor jezelf en anderen) belichaamt, die je eigen beoefening en verbinding met je vrouwelijke lichaam en ziel zal verdiepen, en je leerrepertoire zal verbeteren – waar je ook bent de wereld!

www.blissbabyyoga.com

 

 

 

 

Bliss Baby yoga

ENGLISH

The signature Bliss Baby Yoga philosophy and methodology fuses scientific knowledge of safe practices with a holistic, spiritual understanding for a satisfying learning experience.

Enjoy a softer, more feminine approach to yoga, embodying the sacred essence of Ahimsa (compassion for self and others), that will deepen your own practice and connection with your feminine body and soul, and enhance your teaching repertoire—from wherever you are in the world!

www.blissbabyyoga.com