COVID-19 Maatregelen

NEDERANDS

Kom je lessen volgen op locatie, je bent van harte welkom. Zorg wel dat je op de hoogte bent van onderstaande regels die wij hanteren ivm de corona maatregels.

Als studio volgen wij ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM (voor Nederland, of als er onderscheid wordt gemaakt, voor de regio Den Haag) We houden de laatste onwikkelingen in de gaten en passen daarop onze acties aan. Hier lees je het laatste nieuws van het RIVM.

Algemeen

 • Vanaf heden zijn er voor de fysieke indoor yoga-, pilates lessen geen maatregelen meer! 
 • Belangrijk: Als je ziek bent of verkoudheidsverschijnselen hebt, vragen we je om niet te komen, mits je negatieve getests bent. Je kunt ons altijd mailen/appen (06-43557504) om te overleggen over je situatie en/of je reservering.
 • Wanneer je 24 uur aaneengesloten zonder symptomen bent, ben je welkom in de les.
 • Docenten kunnen cursisten de toegang tot de les, workshop of cursus weigeren als iemand zichtbaar verkouden en/of ziek is en/of wanneer iemand zich niet via het inschrijfsysteem heeft aangemeld. Wij zijn verplicht een registratie bij te houden van de aanwezige deelnemers. 
 • Graag je handen wassen voor de les start.
 • We ventileren onze ruimtes zo vaak mogelijk. Voor, tijdens en na de lessen.
 • Neem je eigen flesje water mee. 
 • Neem je eigen yogamat mee en eventuele andere attributen die je nodig hebt voor je les.
 • Kom naar de locatie in je yogakleding.
 • Er wordt extra gelet op de reiniging van de materialen op onze locaties.
 • Wanneer je niet kunt of wilt deelnemen, kun je de meeste lessen via Zoom volgen, geef dit aan via het rooster door de online les te reserveren of mail ons.
 • We gaan ervan uit dat iedereen voorzichtig is met de mensen om hem/haar heen en zich aan onze regels houdt.

Aanvullende informatie buiten Zwangerschapsyoga & MomWorkout lessen:

 • Neem je eigen yogamat en evenueel dekentje en/of kussen mee. Geldt alleen voor de yoga les.
 • Neem je eigen drinken mee.
 • Ga naar de toilet voordat je naar de buitenles komt.

 

COVID-19 Regulations

ENGLISH

If you come to follow classes on location, you are very welcome. Make sure you are aware of the following rules that we use regarding the corona measures.

As a yoga studio we always follow the guidelines of the RIVM (for the Netherlands, or if a distinction is made, for the The Hague region) We keep an eye on the latest developments and adjust our actions accordingly. Here you can read the latest news from RIVM.

 General

 • From now on, there are no more measures for the physical indoor yoga, pilates classes!
 • Important; If you are sick or have a cold, we ask you not to come, unless you tested negative. You can always email/app us (06-43557504) to discuss your situation or/and reservation.
 • When you are without symptoms for 24 hours, you are welcome in class.
 • Teachers can refuse women access to the class, workshop or course if someone has a visible cold and/or sick and/or if someone has not registered via the registration system. We are obliged to keep records of the participants present.
 • Please wash your hands before class starts.
 • We ventilate our rooms as often as possible. Before, during and after classes.
 • Bring your own bottle of water. 
 • Bring your own yoga mat and any other attributes you need for your class.
 • Come to the location in your yoga clothing.
 • Extra attention is paid to the cleaning of the materials at our locations.
 • If you cannot or do not want to participate, you can follow most off the classes via Zoom. Indicate this via the schedule by reservating the class online or email us.
 • We assume that everyone is careful with the people around her/him and adheres to our rules.

Additional information for the outside Prenatal yoga & MomWorkout classes:

 • Bring your own yoga mat and possibly a blanket and/or towel. Only for the yoga class.
 • Bring your own drinks.
 • Make sure you have been to the toilet before you come to the outsite location.
Dutch NL English EN