Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waar je gebruik van kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar oud. Je salaris wordt voor deze uren niet doorbetaald, maar deze regeling biedt je wel de gelegenheid om meer tijd met je gezin door te brengen. Wat houdt ouderschapsverlof nou eigenlijk in?

Wat is Ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kindje tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever kan je verlof niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald. Oudrschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan je gezin.

Voor ieder kind onder de 8 jar oud kan je eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij en je moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat je ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Je kan ouderschapsverlof aanvragen zodra je bij je werkgever in dienst bent.

Ouderschapsverlof 2022

Vanaf augustsus 2022 wordt het ouderschapsverlof uitgebeid. Vanaf dan krijg je de eertse negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Je krijgt de helft van je dagloon uitgekeerd, tot maximaal 50% van het maximum dagloon (219,28 bruto in 2020). Een voorwaard is dat je negen weken doorbetaald verlof opneemt voor de eerste verjaardag van je kind. De overige weken ouderschapsverlof kan je opnemen tot je kind 8 jaar oud is.

Met deze uitbereiding wil de overheid ouders stimuleren om het oudrschapsverlof op te nemen en meer tijd door te brengen met hun gezin. Zo kan je als ouder wennen aan de nieuwe gezinssituatie en beter de balans vinden tussen je werk en d zorg voor je kind.

Ouderschapsverlof rond de bevalling

Ook je partner heeft nast partnerverlof recht op ouderschapsverlof. Hij of zij krijft na de bevalling standad eenmaal het aantal werkuren per wek partnerverlof. Daarnaast heeft je partner recht op hetzelfde aantal weken ouderschapsverlof als jij. Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, maar is niet verplicht deze toe te zeggen op de door jullie gewenste dagen. Hij/zij kan je partner vragen het ouderschapsverlof anders in te delen.

Extra geboorte verlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 gaat het aanvullende geboorteverlof in. Naast de volledige werkweek krijgt je partner 5 extra werkweken vrij. Tijdens deze aanvullende weken krijgt hij/zij 70% van zijn/haar loon uitbetaald. Deze weken mogen naar eigen inzicht ingedeeld worden, maar wel in overleg met de werkgever. Je partner dient ze in d eerste 6 maanden na de bevalling op te nemen.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het ouderschapsverlof is best een ingewikkelde regeling die even wat uitzoek- en denkwerk vergt. Hoeveel uur wil je opnemen, over welke periode en wat heeft dit voor gevolgen voor je salaris? Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf vooraf meot stellen. Als je enmaal ouderschapsverlof hebt opgenomen, kan je dit namelijk alleen wijzigen met toestemming van je werkgever.

De ouderschapsverlofregeling heeft echter ook een heel groot voordeel; de mogelijkhied om meer tijd te besteden met je kind. Het is dan ook zeker de moeite waard om je even goed in het onderwerp te verdiepen.

Kijk ook voor meer informatie op rijksoverheid.nl